Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, dijital dünyanın hayatımıza kattıkları konusunda her defasında bir şeyler söyleyip duruyoruz. Özellikle internetin hayatımızın vazgeçilmez haline gelmesi artık göz ardı edilmeyecek gerçektir. Bu gerçek ile birlikte, Ülkemizin son dönemde yaşadığı deprem felaketi bir sorunu daha gündeme getirmektedir. O sorun; İnternette bilgi kirliliğidir.

İnternetin gelişmesiyle birlikte, dünya genelinde milyarlarca insan her türlü bilgiye kolay bir şekilde ulaşabilmektedir. İnternetteki bilgi havuzunun her geçen gün büyümesi, bilgili kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Bilgi kirliliğinde kastettiğimi özetlemem gerekirse; internetteki yanıltıcı, yanlış veya doğrulanmamış bilgilerin tamamı diyebilirim. Bu tür bilgiler, insanların doğru karar vermelerini engelleyebildiği gibi, yanlış yönlendirmelere de sebep olabilmektedir. Bilgi kirliliğinin en çok görüldüğü birkaç konuda örnekleme yapabilirim. Örneğin, sağlık, siyaset ve ticaret gibi.

Sağlık konusunda, herhangi bir tıbbi dayanağı olmayan bilgiler sonucunda sahte tedaviler uygulanabildiği gibi yanıltıcı teşhislerinde insanların kendilerince benimsenmesi sorunu, büyük ölçüde gözlenmektedir.

Yine aynı şekilde siyaset konusunda da, ticaret konusunda da yanıltıcı reklamlar, sahte yorumlar ve yanlış bilgiler insanların kararlarına etki edebilmektedir.

Peki, bilgi kirliliğiyle mücadele edilebilir mi? Ya da kirli bilgi havuzunda nasıl doğru bilgi bulunabilir?

Öncelikle bilgi kirliliğiyle mücadele etmek için; doğru kaynakları kullanmak önemlidir. Doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi almak, yanlış bilgilerin yayılmasını önleyebilir. Bu konuda mücadele edebilecek topluluklar oluşturulabilir. İnternet Servis sağlayıcıları, sosyal medya platformları bu mücadeleye dahil edilebilir. Doğru bilgi kaynaklarının ön plana çıkarılması sağlanabilir.

Aynı zamanda internet kullanıcısı olarak; kaynakların doğruluğunu kontrol etmek için gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Sahte haberleri, yanıltıcı bilgileri yaymamak adına yapılacak araştırmalar önem arz etmektedir. Araştırmalar sonucunda doğrulanmış bilgilerin paylaşılmasına özen gösterilmelidir.

Sonuç olarak:  doğru bilgi kaynaklarını kullanmak ve bilginin doğruluğunu kontrol etmek önemlidir. İnternet kullanıcıları, internette ki bilgi kirliliğiyle mücadele etmek için bilgi okuryazarlığı konusunda eğitimler almalıdır. Unutulmamalıdır ki; Bilgi okuryazarlığı, insanların doğru bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için kullanabilecekleri yöntemleri sağlar.

Kategori: