IP adresleri, bilgisayar ağlarında cihazların tanımlanması için kullanılır. IP adresleri genellikle iki farklı biçimde temsil edilir: ikilik (binary) ve onluk (decimal). Bu yazıda, IP adreslerinin ikilik düzenden onluk düzene nasıl çevrileceğini bir kaç örnekle açıklamaya çalışacağım.

IP Adresi Nedir?

Bu konuyla ilgili daha önce detaylı bir blog yazısı paylaşmıştım.  IP Adresi Nedir? IP Adresi Nasıl Çalışır?  başlıklı blog yazısına giderek detayları okuyabilirsiniz.

İki ana IP adresi türü vardır: IPv4 ve IPv6. Bu yazıda IPv4 adresleri üzerinde duracağız. IPv4 adresleri 32 bit uzunluğunda olup, genellikle dört sekizli (octet) halinde yazılır. Her sekizli, 8 bitlik bir ikilik sayıyı temsil eder.

İkilik Düzen ve Onluk Düzen Nedir?

  • İkilik Düzen (Binary): Sadece 0 ve 1’lerden oluşan sayı sistemi.
  • Onluk Düzen (Decimal): 0’dan 9’a kadar rakamlardan oluşan sayı sistemi.

Bir IPv4 adresi, 32 bitlik bir ikilik sayı olarak temsil edilir. Örneğin:

11000000.10101000.00000001.00000001

Bu adresi onluk düzene çevirdiğimizde şu hale gelir:

192.168.1.1

Çevirme İşlemi
Her bir sekizli (octet), 8 bit uzunluğundadır ve bu 8 bitlik ikilik sayılar onluk sayılara dönüştürülür. Örneğin, 11000000 ikilik sayısı onluk düzende 192 eder. Bunu daha iyi anlamak için adım adım bir örnek üzerinde duralım.

Adım Adım Örnek

1 – İkilik Adresi Belirleyelim:

11000000.10101000.00000001.00000001

2 – Her Sekizliyi Ayıralım:

11000000 -> 192
10101000 -> 168
00000001 -> 1
00000001 -> 1

3 – İkilikten Onluğa Çevirme:
İkilik sayıları onluğa çevirirken her bir bitin değeri, bitin pozisyonuna bağlı olarak 2’nin kuvvetleri şeklinde değerlendirilir.

Örnek: 11000000

(1 * 2^7) + (1 * 2^6) + (0 * 2^5) + (0 * 2^4) + (0 * 2^3) + (0 * 2^2) + (0 * 2^1) + (0 * 2^0)
= 128 + 64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
= 192

Benzer şekilde diğer sekizliler de çevrilir:

10101000 -> 168
00000001 -> 1
00000001 -> 1
4 – Onluk Adresleri Birleştirin:
192.168.1.1

Diğer Örnekler

İkilik: 11000000.10101000.00000000.00000001
Onluk: 192.168.0.1
İkilik: 10000000.00001010.00000000.00000001
Onluk: 128.10.0.1

Sonuç

IP adreslerinin ikilik düzenden onluk düzene çevrilmesi işlemi, her sekizlinin ikilik değerlerini 2’nin kuvvetleri olarak değerlendirip toplamaktan ibarettir. Bu sayede, ikilik formatta verilen bir IP adresini daha anlaşılır olan onluk formata çevirebiliriz.

Bu işlemi manuel olarak yapmak pratik olabilir ancak büyük ölçekli işlemler için programlama dilleri kullanarak otomatikleştirmek de mümkündür. Böylece, IP adresleriyle ilgili işlemler daha hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Kategori: