HTML ya da tam adıyla HyperText Markup Language, internetin temelini oluşturan ve web sayfalarının yapı taşı olan bir işaretleme dilidir. İlk olarak 1990’lı yılların başında Tim Berners-Lee tarafından icat edilen HTML, web sayfalarının nasıl görüneceğini ve içeriklerinin nasıl düzenleneceğini belirler. Bu dil, metinler, resimler, bağlantılar ve diğer birçok elementi bir araya getirerek internetin görsel ve işlevsel yüzünü şekillendirir.

HTML’in Önemi ve İşlevi

HTML, web geliştirmenin temelidir. Herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızın arka planda HTML kodlarını işlediğini ve bu kodların bir web sayfasına dönüştüğünü görebilirsiniz. HTML’in bu kadar önemli olmasının bir diğer sebebi ise öğrenmesinin nispeten kolay olması ve geniş bir kullanım alanına sahip olmasıdır.

HTML Temelleri: Etiketler ve Elementler

HTML, etiketler ve elementlerden oluşur. Etiketler, ‘<‘ ve ‘>’ işaretleri arasında yer alır ve genellikle çift olarak gelir; bir başlangıç ve bir bitiş etiketi. Örneğin, bir paragrafı <p> etiketi ile başlatıp </p> etiketi ile bitirebilirsiniz. HTML elementleri ise etiketler ve aralarındaki içeriği kapsar. Örneğin, <p>Merhaba Dünya!</p> bir HTML paragraf elementidir.

HTML’in Yapısı

Her HTML belgesi, temel yapıya sahiptir. Bu yapı genellikle <html>, <head>, ve <body> etiketlerini içerir. <html> etiketi, sayfanın bir HTML belgesi olduğunu belirtir. <head> etiketi, sayfanın başlık bilgilerini ve meta verilerini içerir. En önemlisi, <body> etiketi ise kullanıcıya gösterilecek tüm içeriği barındırır.

HTML’de Başlıklar ve Paragraflar

Başlıklar ve paragraflar, HTML’in en temel elementlerindendir. Başlıklar <h1>’den <h6>’ya kadar değişen etiketlerle belirtilir. <h1> en büyük başlıkken, <h6> en küçük başlıktır. Paragraflar ise <p> etiketi ile oluşturulur.

Bağlantılar ve Resimler

HTML’de bağlantılar <a> etiketi ile, resimler ise <img> etiketi ile eklenir. Bağlantılar için href özelliği, hedef adresi belirtmek için kullanılır. Resimlerde ise src özelliği, resmin kaynağını gösterir.

Listeler ve Tablolar

HTML’de sıralı (<ol>) ve sırasız (<ul>) listeler, liste öğeleri (<li>) ile oluşturulur. Tablolar <table> etiketi ile başlar ve satırlar (<tr>), hücreler (<td>) ile detaylandırılır.

Formlar ve Girdiler

Web formları, kullanıcı girişleri için hayati öneme sahiptir. <form> etiketi ile başlayan bu yapı, <input>, <textarea>, ve <button> gibi etiketlerle zenginleştirilir.

Sonuç

HTML, web geliştirmenin temelidir ve her web geliştiricisinin öğrenmesi gereken bir dildir. Basit yapısı ve geniş kabul görmüş kullanımı ile HTML, internetin yapı taşlarından biri olarak kalmaya devam edecektir.