İnternet,günlük yaşantımız da olmazsa olmazlar listesinde ki yerini korurken,beraberinde getirdiği sorunlar,hayatımıza yeni kavramlar eklemektedir

Yapılan birçok araştırma,sosyal medya araçlarının kontrolsüz kullanımının,bireylerin hayatında olumsuz sonuçlar doğurduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Aynı zamanda,kadınların günlük yaşamlarında karşılaştıkları birçok çirkin saldıraya, üye oldukları sosyal medya platformlarında da maruz kaldıklarını,son dönemler de haber sayfalarında sık sık okumaya başladık.

Birkaç Örnek

 

Kişisel bilgi güvenliğinin, düşünülenden fazlasıyla ihlal edildiği gerçeği göz ardı edilemez. Şirketlerin, pazarlama adı altında milyonlarca insanın kişisel bilgilerini 3.şahıslar ile paylaşmaktadır.Bilgi kirliliğinin çok olduğu süreçte,kadınların sosyal medya platformlarında maruz kaldığı çirkinlikleri ortaya çıkarmak için, ufak bir anket düzenledik ve 100 kadından bu anketi cevaplamalarını rica ettik. Ankette temel hedefimiz; kadınların en çok kullandığı sosyal medya platformları ve bu platformlar arasında en çok rahatsız edildikleri platformu belirlemekti.

Hedefimiz kapsamında kadınlara toplamda 17 soru yöneltildi.Bilgi güvenliği nedeniyle anketi cevaplayan kadınlara isimleri sorulmadı.Yine bu sorular arasında bilgi güvenliği nedeniyle açıklamayacağımız cevaplarda bulunmaktadır.

İstatistikleri detaylı olarak inceleyebilmeniz için, herbir soruya verilmiş olan cevapları ayrı ayrı sonuçlandırıp raporda paylaştık.

İstatistiklere geçmeden önce bir kez daha hatırlatmak isteriz; bu anketi hazırlamamızda ki amacımız herhangi bir platformu, kurum veya kuruluşu hedef göstermek değildir.

Ankette sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar…

1- Medeni durumunuz; Anketimizde ki soruları cevaplayan kadınların %56’sı Evli, %36’sı Bekar,  %4 Ayrı, %4’nün Sevgilisi var.
2-Günlük İnternet Kullanım Süreniz: Ankete katılanların;  %24’ü 5 saat, %20’si 3 Saat, %20’si 2 saat, %12’si 4 saat, %12’si 1 saat, %4’ü 6 saat,%4’ü 8 saat, kalan %4’ü ise 10 saat, günlük aktif olarak internet kullanmaktadır.

 

3- Facebook kullanıyor musunuz?; Ankete katılanların; %80’ni facebook hesabına sahip, %20’si ise facebook kullanmamaktadır.

 

4- Twitter kullanıyor musunuz?; Ankete katılanların; %60’ı Twitter kullanmıyor, %40’ı ise twitter kullanıyor.

 

5- Instagram kullanıyor musunuz?; Ankete katılanların; %88’i Instagram kullanıyor, %12’si instagram hesabına sahip değil.

 

6- Swarm kullanıyor musunuz?;Ankete katılanların; %76’sı Swarm kullanmıyor, kalan %24’ü ise Swarm hesabına sahip.

 

7- Google Plus Kullanıyor Musunuz?; Ankete katılanların; %56’sı Google Plus kullanmıyor, %44’ü ise kullanıyor.

 

Ankette sormadığımız ama katılımcıların paylaştığı diğer kullanılan bazı sosyal medya platformların bazıları ; Couchsurfing, Snapchat,Tumblr, Linkedin…

Anketin ikinci kısmında katılımcılara, kullandıkları platformlarda maruz kaldıkları tacizler konusunda sorular sorduk… İşte cevaplar;

1- Sosyal Medya da tanımadığınız kişiler tarafından taciz mesajları alıyor musunuz? Ankete katılanların; %68’i taciz mesajı almadığını, %32’si ise taciz mesajı aldığını söyledi.

 

2-Sosyal Medya da tanımadığınız kişiler tarafından arkadaşlık isteği alıyor musunuz?                                                                                                                        Ankete katılanların; %84’ü tanımadığı kişiler tarafından sürekli arkadaşlık isteği aldığını, %16’sı ise almadığını söyledi.

3-Tanımadığınız kişiler tarafından en çok rahatsız edildiğiniz Sosyal Medya Platformu hangisidir?                                                                                              Ankate katılanların; %44’ü Facebookta,%36’sı Instagramda,%12’si Swarmda,%4’ü Twitterda tanımadığı kişiler tarafından rahatsız edildiğini, %4’ü ise herhangi bir şekilde rahatsız edilmediğini söyledi.

 

 

En baştada söylediğim gibi bilgi güvenliğini dikkate alarak, hazırladığımz anket sonucunu sizler ile paylaştım. Kadınların Sosyal Medya platformlarında maruz kaldıkları tacizlere yönelik çalışmalar yapılmasa, zamanla kadına şiddetin farklı boyutlara taşınacağına şahit olacağız.Kadınlar adına oluşturulan sahte profiller üzerinden yapılanlar, ahlaksızça yapılan tekliflere karşılık bulamayınca kadınlara yönelik yapılan çirkin tehditler konusunda daha fazla çalışmalar yapılıp, bu alanda yasal yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır. Yine; kadınlar arasında internet güvenliğinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

 

Bu ankete zaman ayırıp cevap veren tüm kadınlar başta olmak üzere; anketin hazırlanmasında yardımcı olan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederim.

Kadına Şiddeye Hayır!

Kategori: